Karup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100208-26

Fredningsnr.
071610

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,9 x 18 m. Huller i S- og V-side. Lynggroet i ager. Ø-side fyrre- og granplantet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.20 M. høj, 18 M. i Diam. Siderne er noget afgravede, særlig mod NV; mod Vest er der gravet efter Randsten og mod Syd er der ved Foden et Par Kartoffelkuler; i Toppen er en ubetydelig Sænkning. Den mindre Del mod Øst, der ligger paa No 22b har været overpløjet. Højen er iøvrigt lynggroet og synes i det væsentlige urørt.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,9 x 18 m. Lynggroet i Ager. Østside fyrre- og granplantet. Huller i S. og V. Side.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- ogkrattilgroet høj i skel mellem agre.

Litteraturhenvisninger  (0)