Buderupholm Skovdistrikt

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120310-270

Fredningsnr.
1412170

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Gravhøj. 1,0 x 11 m. Et 0,5 m dybt skår hen over toppen i N-S.Græsklædt. Friholdt for træer. I ung ege- og bøgebevoksning.
Undersøgelsehistorie

1979 Museal rekognoscering
Aalborg Historiske Museum
Høj?, 1,0 x 25 m, i den uregelmæssige flade top ses flere hovedstore sten samt en større. Forhøjningen ligger for enden af en stenrække, kun skilt fra denne ved et jordfaldshul.

1979 Diverse sagsbehandling
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Museal besigtigelse
Aalborg Historiske Museum
Stenrække bestående af 20 store sten. Rækken udgår fra sb. 251.

1980 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Planlagt dyrkning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Museal rekognoscering
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 1 x 11 m. Flad top. I skov.

1983 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra V
Oversigt set fra Ø
Foto, oversigt