Hoglebjerggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-25

Fredningsnr.
513314

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m. Lav sænkning i toppen, ellers velbevaret. Randsten langs foden. Græsklædt med enkelte træer i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lav, men i Omfang stor, Gravhøi med en Stenring omkring Randen. Den er tæt bevoxet med Krat og i Midten af den staar et stort Egetræ. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m. Lav Sænkning i Toppen, ellers velbevaret. Randsten langs Foden. Græsklædt med enkelte Træer i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i ager. 2 x 17 m. Med randstenskæde, 41 synlige randsten, 0,5-1 m store. Største sten i NV-SV. Ingen synlige sten i SØ, NØ og V. Indenfor randstenskreds adskillige synlige sten optil stenkredsen. I N 1 m og S 2 m frizone omkring højfoden. Størst i S og SØ. Ca. 5 m i dia. stor sænkning i centrum, og på S-lige del af højen, skråt afgravet falder mod SV. Højen ellers velbevaret, men bærer spor af terasser på N og S-del efter kreaturslid. Højen tæt bevokset med kirsebær. På højsiden også eg, røn, hassel, hyld og tjørn. Tæt krat på S og V siden og langs højfoden af kaprifolie og brombær. Lidt gammelt kvas henligger ved SØ-foden og på toppen af højen på SØ-siden af højen står en rulle gammelt pigtråd. Kun enkelte marksten henligger optil højen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)