Karup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100208-36

Fredningsnr.
07165

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/10 1905, gdr. Jens Jensen Diplom Langhøj, 3,2 x 13,5-22,5 m i ØNØ-VSV. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1905 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj. 22.50 M. lang i ØNØ-VSV, 13.50 M. bred c 3.20 M. høj. Fra Østenden er der i ældre Tid gravet c 5 M. ind (dog kun 3.50 M. indenfor en Sten, der antagelig er Endestenen). Tæt nord for den omtalte Sten ligger en anden kløvet og mod Syd en næsten jorddækket. I Sydsiden ses 2 Randsten, 1 nær ved hver Ende samt mellem dem Hul efter 2 andre; i Vestenden ses 1 (samt et Par løse); i Nordsiden 1 i Leje mod V (samt 1 løs). Disse Randsten sidder i c 1.25 M's Højde. Nærmere Foden skimtes enkelte Sten, der muligt kan have hørt til en yder Kreds. Højens Rygning er urørt og hele Højen, ogsaa Beskadigelserne, lynggroet. Fredlyst 1905.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 3,2 x 13,5-22,50 m. Or. ØNØ. - VSV. Lynggroet i Ager. FM 19/10.05.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Bøgepursbevokset langhøj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)