Strandby Gaarde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-120

Fredningsnr.
513516

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
1943: Røse, ca. 0,5 x 10 m. I midten et 5 x 4 m stort hul. Ligger umiddelbart N for landevejen. 1987: Røse, 0,5 x 10 m. I centrum en 4 x 5 m stor og 0,4 m dyb nedgravning. Tæt vest for den ses en 0,5 m dyb nedgravning. Tæt vest for den ses en 0,5 m stor sten. Ved røsens NV fod ses 5 randsten, 0,4 - 05, m store.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En flad enlig Røse nede paa Strandmarken. Der er gravet i Toppen. Bevoksning: 1985: Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, 10 m i Tvm. Højde 0.50 m. I Midten et 5 x 4 m stort Hul. Ligger umiddelbart Nord for Landevejen.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse i krat. 0,5 x 8 m. Nedgravning midt i ca. 5 x 4 m, 0,35 m dybt. Stor sten 112 m ????? tæt V for sænkningen. 5 synlige randsten ved NV fod, 0,4-0,5 m store. S og Ø-lige del helt overgroet overgroet, umulig at besigtige. Højen helt overgroet af tjørn, hyben og asketræer. Højen bør ryddes for krat og indgå i en plejeplan. Ejeren orienteret om den alm. fredning af højen. Ikke forespurgt om den ønskes plejet. Bevoksning: 1985: Løvkrat

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3406
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,5 x 10 m. I centrum en 4 x 5 m stor og 0,4 m dyb nedgravning. Tæt vest for den ses en 0,5 m stor sten. Ved røsens NV fod ses 5 randsten, 0,4-0,5 m store.

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3406
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Røsen er velbevaret som beskrevet i hhv. 1943 og 1987 og ligger umiddelbart NØ for cykelstien og tæt S for stien, som fører ned til vandet. Er dog meget overgroet af kratbevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)