Stursbøl hegn afd.827
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200207-207

Fredningsnr.
370883

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brønd, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Brønd. 0,9 m i diameter, sat af brændte krumme teglsten. Brønden er oprenset ned til ca. 2 meters dybde. På de nederste 1,20 m ses ialt 25 skifter af sten. De øverste 0,80 m er jord. Brøndens samlede dybde kendes ikke. Uden for brøn- den, i en afstand af ca. 4 m fra dennes midte, ses i henholdsvis NNV, ØNØ, SSØ og VSV 4 små anlæg af sten. Hvert anlæg består af en række sten, op til 10 ialt, fra 0,5 m og mindre i størrelse, sat i en halvcirkel, som krum- mer væk fra brønden.
Undersøgelsehistorie  (5)
1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3481
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Brønd. 0,9 m i diameter, sat af brændte, krumme teglsten. Brønden er oprenset ned til ca. 2 meters dybde. På de nederste 1,20 m ses ialt 25 skifter af sten. De øverste 0,80 m er jord. Brøndens samlede dybde kendes ikke. Uden for brønden, i en afstand af ca. 4 m fra dennes midte, ses i henholdsvis NNV, ØNØ, SSØ og VSV 4 små anlæg af sten. Hvert anlæg består af en række sten, op til 10 ialt, fra 0,5 m og mindre i størrelse, sat i en halvcirkel, som krummer væk fra brønden.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3481
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)