Stursbøl hegn afd.788

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200207-211

Fredningsnr.
370878

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Lav højning. 0,3 x 11 m, hvorpå ses resterne af et stenkammer, som er orien- teret Ø-V. Af kammeret ses 2 paralelle sten, ca. 1,20 m lange med en indbyr- des afstand af ca. 0,5 m. Lige V herfor en 1,2 x 1,2 m stor gavlsten.
Undersøgelsehistorie

1988 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav højning. 0,3 x 11 m, hvorpå ses resterne af et stenkammer, som er orienteret Ø-V. Af kammeret ses 2 parallelle sten, ca. 1,20 m lange med en indbyrdes afstand af ca. 0,5 m. Lige V herfor en 1,2 x 1,2 m stor gavlsten.

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

set fra øst
set fra sydvest