Højme
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080409-12

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Enkeltfund, Oldtid (dateret 5400 - 501 f.Kr.)

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (6)
1984 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: G.4011/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1984 Museal rekognoscering
Journal nr.: 9829
Fyns Oldtid - Hollufgård

1989 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lokalitet Syd. I forb. med naturgasledning er fundet kulturlag med flint og udaterbar keramik.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: OBM9829
Odense Bys Museer
I forbindelse med udstykningen af et nyt stort erhvervsareal i den sydøstlige del af Odense er Odense Bys Museer i gang med en forundersøgelse af ca. 22.7 ha. Bygherre har bedt om at den forundersøges i to etaper. Denne indstilling gælder således første etape der er på ca. 7,2 ha. Over hele arealet er der fremkommet fortidsminder, især i form af gruber, kogegruber og stolpehuller. Særligt gruber og stolpehuller som ikke indgik i klare konstruktioner er blevet færdigundersøgt i forundersøgelsen. På et areal er der dog fremkommet så væsentlige fortidsminder, at de indstilles til en egentlig udgravning. Samlet drejer det sig om 8.600 m2

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: OBM9829
Odense Bys Museer
I forbindelse med udstykningen af et nyt stort erhvervsareal den sydøstlige del af Odense er Odense Bys Museer i gang med en forundersøgelse af ca. 22.7 ha. Bygherre har bedt om at den forundersøges i to etaper. Denne indstilling gælder således første etape der er på ca. 15,5 ha. Over hele arealet er der fremkommet fortidsminder, især i form af gruber, kogegruber og stolpehuller. Særligt gruberne men også et enkeltliggende tre-skibet hus, som er blevet færdigundersøgt i forundersøgelsen. Det samme er tilfældet med to enkeltliggende urnegrave. På fem arealer er der dog fremkommet så væsentlige fortidsminder, at de indstilles til en egentlig udgravning. Samlet drejer det sig om 23.000 m2

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: OBM9829
Odense Bys Museer
I forbindelse med udstykningen af et nyt stort erhvervsareal den sydøstlige del af Odense har bygherre anmodet om et forundersøgelsesbudget på etape 1. 1 etape er på ca. 22.7 ha.

Litteraturhenvisninger  (0)