Labæk kirketomt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030303-148

Fredningsnr.
312415

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Kirke, Historisk Tid (dateret 1100 - 1572 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Skelet, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Labæk kirketomt. Tomten af Vore frue kirke. Matr.nr 304f: I skellet til Holbæk Købstads bygrunde, matr. nr. 304e.
Undersøgelsehistorie  (9)
1913 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1923 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Labæk Kirketomt. Ruinen fremtræder som beskrevet af K.E.Høgsbro i 1966 (kopi ved kart.kort). Fundamentet består af en dobbelt række kampesten, der rager op til 0,2 m op over terræn. Kirketomten er udlagt til mindre grønt område med gader mod V,N,Ø og mod S en sti med bænke. I et kvarter med især mindre provinshuse. Kirketomten er bevokset med græs, vedbend, buske og træer, velholdt. Den ligger ud til offentlig vej på skråning ned mod Holbæk fjord. ** Seværdighedsforklaring ** Kirkeruin i Holbæk, nær fjorden. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Planlagt rør-,kabelføring
Journal nr.: G.3005/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1984 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 47/84
Holbæk Museum

1984 Privat opsamling
Journal nr.: 47/84
Holbæk Museum
N og S for Vor Frue Kirkeruin er opsamlet skeletdele.

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 15/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Holbæk Museum
Kirken formodes bygget i sent 1100- eller tidligt 1200-tal. Den er nedlagt efter reformationen. Sognet nævnes i 1554, men omkring 1600 synes både kirken nedrevet og kirkegården nedlagt.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)