Skjæve
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100209-55

Fredningsnr.
08152

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS i vest (Voss 1957), flyttet fra sb.263, Dron- ninglund sogn. Høj, 4 x 25 m. NØ-siden stærkt afgravet. Mange smågravnin- ger i SV. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en lav Bakke ligger en forstyrret Höi. Mod V er den störste Del af Randen gravet bort, saaledes at den tilbagestaaende Væg nu er 10' h. Tværs igjennem Höien er der fra Nord til Syd kastet en Grav, som i Syd er gravet ned til Höiens Bund, men i Midten kun er c. 5' under Overfladen. I Hullet ses nogle store Sten, som maaske höre til et Stenkammer, der endnu ikke er bleven ødelagt. I den sydlige Side er gravet et lille Hul og heri ses en lille Stenkiste, dannet af 3 Sidesten og en Overligger, der alle vende den flade Side indad. Kisten er aaben mod Sydøst og er 18'' l, 15'' br, 16'' h. Intet er fundet.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 24 M., medtaget. Østre og vestre Side skraat afgravede og omkastede; nordre Side afgr., søndre Side skraat afgravet; mange Sten er synlige i Overfladen. Brændte Ben henligger i Toppen mod S. - Se ældre Ber. Har haft en stor Tværgrav; i søndre Side saas et lille (Bronzealders) Kammer. - Paa Stedet mentes der at være fundet et større Stenkammer med Flintøkser. (Ny Ejer). Delvis beplantet.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 25 m. Nordøstsiden stærkt afgravet. Mange Smaagravninger i Sydvestsiden. Lyngklædt i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
MS fra sb. 263 Dronninglund s. i vest.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)