Lille Tinghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
140302-25

Fredningsnr.
221328

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. "Lille Tinghøj". 1,8 x 16 m. To huller i sydsiden. Siderne i øvrigt ujævne med stejle og affladede partier. Træer i skov. Efter stednummerfortegnelsen i 14.03.02, sb. 25, ligger nu fysisk i 15.05.03 p.gr.a. sogneskelsændring.
Undersøgelsehistorie  (7)
1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Lille Tinghøj". Toppen affladiget og noget ujævn med indtil 20 cm. dybe småhuller. Siderne temmelig ujævne med flere skår og huller fordelt som følger: 2 stk. i sydside med 0,5 m.'s mellemrum, ca. 1,5 x 2,0 m. lange, smallest mod toppen og ca. 0,5 m. dybe; en ca. 1 x 2 m. lang hulning, ca. 0,5 m. dyb ned ad NV-kvad.; en stihulning mod N-NØ. Nordsiden temmelig stejl og afgravet. Vegetationen er misligeholdt og området fyldt med nedstyrtede grene. En del brombærvækst på kanterne. Tilføjelser: 2 grenhytter; en i NØ-kvad., en ved fod af SØ-kvad. Højen ligger indesluttet på en tillægsgrund i udstykningsområde. Ejeroplysninger på berejserskema. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2912
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2912
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj. "Lille Tinghøj". 1,8 x 16 m. To huller i sydsiden. Siderne iøvrigt ujævne med stejle og affladede partier. Træer i skov.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)