Vesselbjergvej 18
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
140302-26

Fredningsnr.
221330

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,90 x 11 m. Noget udflydende konturer, i øvrigt velformet. Bevokset med enkelte bøge samt åbent bøgekrat. I skovbælte. Efter stednummerfortegnelse i 14.03.02, sb. 26, men ligger nu fysisk i 15.05.03 p.gr.a. sogneskelsændring.
Undersøgelsehistorie  (6)
1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ligger i udstykningsområde. Toppen noget affladiget. Sydsiden kraftigt afskåret ved vej- og fortovsanlæg men stabiliseret med store sten, der danner en ca. 0,5 m. høj mur. En sti fører hen over højen fra NØ-SV. Bredden må tages med forbehold p.g.a. ovennævnte afskæring. Højden er minimumshøjden målt fra NØ. Senere tilføjelse: Dispensation til indgreb i højen ved anlæg af vej foreligger ikke. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2912
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj. 0,90 x 11 m. Noget udflydende konturer, iøvrigt velformet. Bevokset med enkelte bøge samt åbent bøgekrat. I skovbælte.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2912
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden sti. Højen er bevokset med bøgetræer. Beliggende i grønt område i bebyggelse.

Litteraturhenvisninger  (0)