Klostermølle Kanal
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160411-82

Fredningsnr.
261123

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Klostermølle Kanal. Kanalen er ca. 1200 m lang, målt fra Døde Å til opstemningen ved Kloster- mølle og 10 - 12 m bred. Trækstien løber langs kanalens nordside. Den er 5 m bred ved foden og 3 m bred ved kronen. Den hæver sig indtil 1,5 m over omgivende terræn, men kun svagt på de første 100 m fra Døde Å. Fredningsgrænsen følger på sydsiden kanalens overkant og på nordsiden foden af trækstien fra opstemningen ved Døde Å til stemmeværket ved Klostermølle. Hverken opstemning eller stemmeværk er omfattet af fredningen. Det samme gælder broen over kanalen med landevejen mellem Gl. Rye og Voerladegård.
Undersøgelsehistorie  (5)
1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-2564
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1848/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2564
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kanalen er ca. 1200 m lang, målt fra Døde Å til opstemningen ved Klostermølle og 10-12 m bred. Trækstien løber langs kanalens nordside.Den er 5 m bred ved foden og 3 m bred ved kronen. Den hæver sig indtil 1,5 m over omgivende terræn, men kun svagt på de første 100 m fra Døde Å. Fredningsgrænsen følger på sydsiden kanalens overkant og på nordsiden foden af trækstien fra opstemningen ved Døde Å til stemmeværket ved Klostermølle. Hverken opstemning eller stemmeværk er omfattet af fredningen. Det samme gælder broen over kanalen med landevejen mellem Gl. Rye og Voerladegård.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)