Trekroner
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Furesø

Sted- og lokalitetsnr.
020216-32

Fredningsnr.
302925

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysseruin, ca. 13 x 8 meter, højde ca. 0,5 meter. Omtrent midt i anlægget ses to sten henholdsvis 2,5 x 2,0 meter lange, antagelig rester af ødelagt kammer. Den sidste sten er flækket. Stenene er omgivet af en ca. 2 meter bred stenpakning. Iøvrigt ses intet højfyld. Af randstenene er bevaret 5 i den sydlige langside, 4 fragmenter i den nordlige langside samt 3 i den østlige kortside.
Undersøgelsehistorie  (10)
1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uregelmæssig Jorddynge med enkelte større Sten ragende frem over et Antal af 25 m i NV-SØ. Sydenden dannes af en ringformet Vold [sb 32A], ca 10 m i Tværsnit. Ant. Rest af ødelagt Langdysse [sb 32].

1976 Privat besigtigelse
Journal nr.: 1591/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse [sb 32] og rundhøj [sb 32A] stærkt forstyrrede. Indbyrdes afstand = 5-6 m. Nordligst ligger langdyssen. 4 sten i sydsiden er muligvis randsten og 3 større sten nær vestenden er muligvis rester af et kammer. Rundhøjen har et krater i midten omgivet af en jordhøjning. I sydsiden ses 4-5 mulige randsten og i fordybningen 2-3 større sten.

1976 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1591/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal udgravning
Journal nr.: 3930/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En nærmere undersøgelse i 1981 af sb 32 viste, at lokaliteten består af 1 langhøj [sb 32] og 1 rundhøj [sb 32A]. Rundhøjen (kaldt Dysse II i beretningen) fremstår som en runddysse nu omgivet af 9 randsten med spor efter tørmur. Kammeret havde en cirkulær stenpakning af større sten, og i bunden en stenbrolægning med lag af flintskærver og knogler.

1982 Antropo-/odontologisk analyse
Journal nr.: AL14-15/82
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1982 Analyser af materiale
Journal nr.: AL14-15/82
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3149
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysseruin, ca. 13 x 8 meter, højde ca. 0,5 meter. Omtrent midt i anlægget ses to sten henholdsvis 2,5 x 2,0 meter lange, antagelig rester af et ødelagt kammer. Den sidste sten er flækket. Stenene er omgivet af en ca. 2 meter bred stenpakning. Iøvrigt ses intet højfyld. Af randstenene er bevaret 5 i den sydlige langside, 4 fragmenter i den nordlige langside samt 3 i den østlige kortside.

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3149
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)