Dværghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100209-52

Fredningsnr.
08151

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Dværghøj", 3 x 20 m. Toppen noget forgravet. Delvis beplan- tet med gran.
Undersøgelsehistorie  (8)
1881 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 16-21] Paa denne Lod har ligget sex Höie, som efterhaanden ere blevne aldeles nedplöiede; i den ene (No. 16) skal der have været et stort stensat Gravkammer, men dette er for mange Aar siden ødelagt.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dværghøj", i tætte Graner, ca. 3 x 20 M. Toppen er affladet og bærer Udsigtsstillads. Sti opad Siden. - Ved Foden er fundet en Glasperle fra Oldtiden.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dværghøj", 3 x 20 m. Toppen noget forgravet. Delvis beplantet med Gran.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
"Tværhøj" beliggende i skovbevoksning ret op ad mindre vej.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig, træbevokset høj i højtbeliggende træbevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)