Store Hornværk

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070408-5

Fredningsnr.
442125

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldrest - vestlige flanke af Store Hornværk. Voldresten består af en ca. 27 m lang, ca. 10 m bred og ca. 2 m høj jordvold beliggende på matr.nr. 505a, 506a og 506b af Nakskov Bygrunde. Dens længde- retning følger skellet mellem matr.nr. 506a og 506b med henholdsvis ca. 8 og 2 m på hver side af skellet, og volden tortsætter mod syd ca. 7 m ind på matr.nr. 505a. Fredningsgrænsen forløber langs voldens fod. Det fredede areal er bevokset med træer og buske.
Undersøgelsehistorie

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1986 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1986 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldrest - vestlige flanke af Store Hornværk. Voldresten består af en ca. 27 m lang, ca. 10 m bred og ca. 2 m høj jordvold beliggende på matr.nr. 505a, 506a og 506b af Nakskov bygrunde. Dens længderetning følger skellet mellem matr.nr. 506a og 506b med henholdsvis ca. 8 og ca. 2 m på hver side af skellet, og volden fortsætter mod syd ca. 7 m ind på matr.nr. 505a. Fredningsgrænsen forløber langs voldens fod. Det fredede areal er bevokset med træer og buske.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

4614 oversigt del af vold på matr. 505a. Set fra S.
4609 oversigt matr. 506a. Set fra NØ.
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, oversigt