Ullerup kirketomt
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Fredericia

Sted- og lokalitetsnr.
170303-28

Fredningsnr.
33119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Kirke, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Kirkegård, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Ullerup Kirketomt. Ødekirkegård og kirkeruin under flad mark. På det op til 105 x 57 m store areal findes resterne af den middelalderlige Ullerup Kirke med tilhørende kirkegård. Kirketomten og kirkegårdens afgrænsning er markeret på jordoverfladen.
Undersøgelsehistorie  (12)
1660 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1986 Museal detektorbrug
Journal nr.: 1000/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 169/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Ullerup kirkegård lokaliseret ved 3 tidsmæssigt forskellige afgrænsninger. Ligeledes blev kirketomten lokaliseret, den var 31 m lang og skibets bredde var 9 m. I tilknytning til kirken er en Sct. Folkvarts helligkilde.

1986 Museal besigtigelse
Museet på Koldinghus

1987 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.2015/87
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1987 Museal udgravning
Journal nr.: 169/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Anlægget er truet af nedpløjning og undersøgelsens formål var derfor at få afgrænset kirkegård og kirketomt, således at dette areal evt. kunne friholdes for dyrkning. Ved undersøgelsen blev kirkegårdens afgrænsninger fastlagt. Kirketomtens grundplan blev fastlagt og det kunne konstateres, at der havde været en ældre kirke på stedet.

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 12/87-3277
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
7 mønter fundet med detektor i opgravet jord fra udgravning af Ullerup kirketomt: 1. Christopher II, Nørrejylland. 2.-3. U- best. borgerkrigsmønter, beg. af 1300-tallet. 4.-6. Erik af Pommern, kobbersterlinge c. 1420, Næstved ?. 7. Christian I, Malmø, hvid. To mønter er fundet i udgravningsfelter: 8.-9. Ikke konserveret, men form. borgerkrigsmønter.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Ullerup hørte til de store sogne, før det ved Fredericias grundlæggelse omkring 1650 blev nedlagt. Kirken med kor, skib og tårn har haft en samlet længde på 31 m og skibet en bredde på 9 m. Fundamenter syd for kirken antyder, at kirken enten har været to-skibet eller har haft en hel række af kapeller placeret her. Den meget populære Sct. Folkvards helligkilde øst for kirken kan tale for den sidstnævnete mulighed. Kirkegården omfattede et areal på ca. 95 x 55 m. Den har været omgivet af et kraftigt stendige med foranliggende, 3 m bred grøft. 2 gange senere er kirkegården blevet udvidet. Første gang med endnu et stendige - igen med foranliggende grøft. Anden gang med en mur.

2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-1031
KUAS, Fortidsminder

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (1)
Arkæologiske udgravninger i Danmark 1987
1988