Ydby
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-204

Fredningsnr.
160367

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På Ydby Hede i Sydthy findes en af landets største samlinger af gravhøje. "Oldtidskirkegården" kaldes den af samme grund. Der har oprindelig været omkring 50 gravhøje på det højtliggende plateau, og langt de fleste er bevaret. Nogle af højene er ganske lave, under 1 meter i højden, mens andre er helt op til 5 meter høje. Det er kun et par af højene, der er udgravet. Heri fandt man grave fra den periode af bondestenalderen, som kaldes enkeltgravskultur. De større høje stammer dog uden tvivl fra bronzealderen. Den centrale del af hedeområdet med 32 gravhøje, blev i 1915 købt til fredning af en kreds af lokale folk. Imellem højene kan man se bevarede hjulspor, der formentlig er lige så gamle som højene selv
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,2 x 25 m. Stærk afgravet mod SV. Ydby, matr.nr. 16q: Høj i skel til matr.nr. 16p af Ydby.
Undersøgelsehistorie  (7)
1915 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se Specialkort over Højene på det fredede Areal - i Arkivet m. Fredlysningsdeklarationer. Se ogsaa: Hans Kjær, Ydby Hede.

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,6 x 20 M. Hele søndre Side er bredt indsænket, 3/4 M. d. Jord herfra udkastet mod S. Til Højene 163-204. Højene ligger sjældent smukt paa et Højdeplateau, der kun paa et enkelt Sted (med ringe Held) er forsøgt dyrket. Plateauets Yderkanter er beplantede med Fredskovspligt. Hele Midtpartiet er i 1915 af en lokal Kreds af Mænd med Nationalmuseets Støtte købt til bestandig Fredning. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,2x25 m. Stærkt afgravet mod SV.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Over et større område på top af høj er vegetationen afslidt p.g.a. færdsel. Imod SV en større gl. indgravning i højside, 7 x 4 m. Op ad høj stærkt nedslidte stier imod NV og SØ. Imod NV skåret omkr. 30 cm. ind i højside. ** Seværdighedsforklaring ** Del af højfelt på Ydby Hede. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt høj på Ydby Hede.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0004
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)