Ydby Hede

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-199

Fredningsnr.
1603141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 1603:141 Gravhøj. 13 m i diameter, 1 m høj.
Undersøgelsehistorie

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,0 x 13 M.I søndre Side er et bredt Skaar til Bunden. Til Højene 163-204. Højene ligger sjældent smukt paa et Højdeplateau, der kun paa et enkelt Sted (med ringe Held) er forsøgt dyrket. Plateauets Yderkanter er beplantede med Fredskovspligt. Hele Midtpartiet er i 1915 af en lokal Kreds af Mænd med Nationalmuseets Støtte købt til bestandig Fredning.

1916 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se Specialkort over Højene på det fredede Areal - i Arkivet m. Fredningsdeklarationer. Se ogsaa: Hans Kjær, Ydby Hede.

1916 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højene 180-200 ligger 1916 paa Matr. 9e.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1x13 m. I søndre Side et bredt Skaar til Bunden. NB. Oldtidskirkegaarden. FM.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt høj på Ydby Hede.

2014 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Museal besigtigelse
Museum Thy
Besigtiget i forbindelse med udarbejdelse af fredningstekst 2017. Anlæg på Ydby Hede, beliggende i lyngklædt areal med offentlig adgang. Rundhøj på Ydby Hede. Ca. 1 m høj og 13 meter i diameter. Fremtræder forholdsvis tydelig. Som beskrevet i 1915 er der på højens sydlige del et bredt "skår" ind i højens sydvestlige kvadrant, og der er en ca. 1 m høj brink i kanten af den bevarede del af højen. Der er tale om en gammel skade, som er helt tilgroet. Højen er bevokset med revling og lyng. Den ligger tæt syd for hulvej.


Billeder

Oversigt fra nord
Oversigt fra sydvest
Oversigt fra syd