Ydby Hede

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-193

Fredningsnr.
1603152

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 1603:152 Gravhøj. 8 m i diameter, 0,6 m høj.
Undersøgelsehistorie

1915 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se Specialkort over Højene på det fredede Areal - i Arkivet m. Fredningsdeklarationer. Se ogsaa: Hans Kjær, Ydby Hede.

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2/3 x 8 M. Beplantet. Til Højene 163-204. Højene ligger sjældent smukt paa et Højdeplateau, der kun paa et enkelt Sted (med ringe Held) er forsøgt dyrket. Plateauets Yderkanter er beplantede med Fredskovspligt. Hele Midtpartiet er i 1915 af en lokal Kreds af Mænd med Nationalmuseets Støtte købt til bestandig Fredning.

1916 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højene 180-200 ligger 1916 paa Matr. 9e.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,6x8 m. Beplantet. NB. Oldtidskirkegaarden. FM.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en svag forhøjning i kanten af Ydby Hede.

2014 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Museal besigtigelse
Museum Thy
Rundhøj på Ydby Hede; ligger ved nordsiden af langhøjen sb 192. Højen er dækket af tæt træbevoksning, og ved dens sydlige fod (mod langhøjen) er sat trådhegn ind mod det afgræssede areal. Højens konturer er vanskelige at se på grund af bevoksning.


Billeder

Oversigt fra vest mellem træerne
Oversigt fra vest
Oversigt fra sydøst
Oversigt fra sydvest mellem træerne
Oversigt fra sydøst. Højen helt dækket af træbevoksning