Skjæve

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100209-77

Fredningsnr.
0814107

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 9 m NØ-SV, 9 m NV-SØ, 1,6 m høj. Den sydvestlige tredeidel af højen bortgravet. I midten af højen en nedgravning 1,5 x 1,5 m og 0,5 m dyb. Græsgroet i ager, uden for højfod i SØ en grusgrav.
Undersøgelsehistorie

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille rund Høi, noget afgravet i den østlige Side. Diam 40', 15' h.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,7 x 17 M. I Toppen et lille Hul; vestre Side afgravet; i østre Side en fladagtig Afgravning, 3 M. br. [[ Om mulig urnefund i 1923 se sb. 75.]]

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 9 m NØ-SV, 9 m NV-SØ, 1,6 m høj. Den sydvestlige trediedel af højen bortgravet. I midten af højen en nedgravning 1,5 x 1,5 m og 0,5 m dyb. Græsgroet i ager, uden for højfod i SØ en grusgrav.

1987 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i kreaturfold.