Skjæve
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100209-68

Fredningsnr.
08156

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/6 1900 og 4/7 1901, gdr. Chr. Madsen og gdr. Niels P.M. Madsen Diplom til begge. Afmærkn.: MS 1903, Skjoldborg Høj, 2 x 20 m. Foden mod V afgravet. Mod S lille indgravning. Lyng- og græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, v f. foregaaende, 50' Diam 10' h; paa enkelte Steder i Overfladen er gravet mindre Fordybninger.

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 18 M. Foden mod V. stærkt afgravet. Mod Sv. en flad Afgr., 3 M. br. Mod N. ses en Randsten. - Ved Foden mod Nø en lav Høj, 1 x 6 M.; østre Side afgravet, hvorved er blottet 7 tætstillede Randsten, ca. 1/2 M. br. - Mærkesten i n. Side af den store Høj. Fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. Foden mod Vest afgravet. Mod S. lille Indgravning. Lyng- og græsklædt i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratklædt høj i lille bevoksningen mellem hestefold og ager.

Litteraturhenvisninger  (0)