Brøndens Kro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100209-71

Fredningsnr.
08158

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 0815-8, 9. Tingl.: 14/6 1900, kroejer Mads Sørensen Diplom Afmærkn.: MS 1903, Skjoldborg Gravkammer under jordoverfl. uden synlig højning. 10 bære- sten og 4 dæksten. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Vendsyssel Historiske Museum
Herfra 5 lerkar fra æ.rom. tid i VHM fra udgravning 1893.

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravkammer, under Jordoverfladen, uden kendelig Højning: L. i Ø-V. 2,70 M. indv., forneden 2,30, foroven 1,70 M. br., 1,10 M. h.; sat af 4 og 3 Sten i N. og S., 2 i V., 1 i Ø. og derover mindre i 1-2 Lag; 4 Dæksten paa Plads. I Kamret ligger en Del Jord og Sten. Aabning mod Nø, fremkommen ved, at 2-3 af de øvre Sten under Dækket er nedskredne. Hidrører vistnok fra Jærnalderen. Mærkesten. Fredlyst. I Plantage.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravkammer under Jordoverfl. uden synlig Højning. 10 Bæresten og 4 Dæksten. Græsklædt.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet. Det stenbyggede gravkammer er med årene næstet sandet helt til i jord og blade, men stedet er markeret med fredningssten. Beliggende i lille skov ved Brønden boldbaner.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Stenbygget romertidsgrav under terræn.

Litteraturhenvisninger  (0)