Ringelmose Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-174

Fredningsnr.
231647

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 8 m i diameter, 0,3 m høj.
Undersøgelsehistorie  (5)
1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jævnt kuplet rundhøj. I overfladen langs nord- og vestsiden en del hovedstore og lidt større sten.

1988 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: 206/88
Kulturhistorisk Museum Randers

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Måler 0,3 x 8 m. Meget lav høj/røse. Beliggende i løvskov ca. 3 m. SV for f.nr. 231646. Bevokset med græs og anden lav bevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)