Kalø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-178

Fredningsnr.
2216101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Gravhøj. 13 m i diameter, 1,1 m høj. 6 randsten i N-siden.
Undersøgelsehistorie  (5)
1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jævnt kuplet rundhøj. På nordsiden ses toppen af mindst 6 sten på række.

1988 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: 210/88
Kulturhistorisk Museum Randers

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog er de 6 sten på række på toppen ikke synlige pga. krat. Højen måler 1,5 x 15 m. Tæt bevokset med krat.

Litteraturhenvisninger  (0)