Ringelmose Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-186

Fredningsnr.
221698

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til ejer, men ikke tinglyst: Langdysse. 1,0 x 14 x 8 m orienteret Ø-V. I midten den V-lige sidesten og den N-lige endesten af et rek­tangulært kammer. 18 randsten hele vejen rundt. Enkel­te på plads, resten væltede. N og V for dyssen ses 3 sten, formentlig udvæltede randsten. Græsklædt, friholdt for træer. I ung nordmannsgranbevoksning.
Undersøgelsehistorie  (5)
1988 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Regelmæssig langhøj, i midten 2 store sten der vinkelret på hinanden. Langs det meste af højfoden ses store randsten.

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: 220/88
Kulturhistorisk Museum Randers

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Langhøj/langdysse. 1 m. høj, 14 x 8 m. orienteret øst-vest. I midten 3 sten. Derudover ialt 18 randsten (nogle på plads og nogle væltede). Nord og vest for dyssen tre sten mere. Bevokset med græs, enkelte små nåletræer og lidt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)