Hestehaven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-209

Fredningsnr.
221682

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 8 m i diameter, 0,8 m høj.
Undersøgelsehistorie  (5)
1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ujævnt kuplet rundhøj. I overfladen og langs højfoden et virvar af større og mindre sten.

1988 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: 246/88
Kulturhistorisk Museum Randers

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Rundhøj. Måler ca. 0,8 x 8 m. Mange større og mindre sten på højen og langs foden bl.a ligger der en meget stor sten på toppen.Noget uregelmæssig overflade - østsiden er lidt ødelagt. Mod syd et par meter fra højen 2 store sten. Bevokset med græs og bregner.

Litteraturhenvisninger  (0)