Hestehaven

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-212

Fredningsnr.
221679

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Gravhøj. 11 m i diameter, 0,8 m høj. Enkelte randsten.
Undersøgelsehistorie

1988 Museal besigtigelse
Kulturhistorisk Museum Randers

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jævnt kuplet rundhøj. På overfladen en del større og mindre sten. Ved den nordlige højfod en enkelt stor sten.

1988 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Rundhøj. Måler 0,8 x 11 m. På overfladen en del sten. Mod nord en stor sten ved foden. Bevokset med græs og bregner.