Gl. Lejre
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-117

Fredningsnr.
322680

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Mølledæmning og møllekanal. En ca. 200 m lang, VSV-ØNØ gående dæmning. Ca. 20 m bred og ca. 2,5 m høj. Fra ØNØ-enden udgår en ca. 50 m lang, ca. 8 m bred og ca. 1,5 m høj dæmning mod NNØ. Denne del af dæmningen er over en strækning af ca. 12 m, i den sydlige ende, gennemskåret af møllekanalen. Dæmningen har opstemt vandet fra både Lejre Å og Kornerup Å. Møllekanalen er ca. 200 m lang, ca. 8 m bred og fra 0,5 - 1 m dyb. Kanalen løber mod V fra gennemskæringen af dæmningen. I vestenden drejer den mod N og forsvinder. Møllekanalen, der har ledt Lejre Å's vand tilbage til Lejre Å's naturlige løb, er nu tør. Møllekanalen er afbrudt ca. på midten af en grusvej, som også løber på kro- nen af den vestlige halvdel af dæmningen. Selve grusvejen er ikke omfattet af fredningen. Det samme gælder Københavns Vandforsynings indvindingsanlæg. Fredningen forhindrer ikke en nødvendig vedligeholdelse af såvel vejen som vandindvindingsanlægget. Opmåling findes i opmålingsarkivet.
Undersøgelsehistorie  (13)
1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F54-1257
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1982 Museal prøvegravning
Journal nr.: 522/82
Roskilde Museum
Under kloakeringsarbejde ved Gl. Lejre gennemgravedes den dæmning, der fører fra Gl. Lejre landsby ud til skibssætningsområdet. Dæmningen viste sig at være en 10-15 m bred og 4-5 m høj tørveopbygget vold med indre konstruktioner af nedrammede træpæle og fletværk. Opbygningen er foregået i flere omgange. C-14 dateringer fra en tilspidset stolpe midt i dæmningen og fra fletværket spænder fra 1285 til 1475 e.Kr. Ca. 40 m nord for dæmningen fandtes svært tømmer, tildannet, samt noget der mindede om en stenrende. I et af de nedre lag fandtes et skår af østersøkeramik. Dendrokronologisk analyse af tømmeret viste at det var bøg og eg og dateringerne var fra 924 e.Kr samt omkr. 1100 e.Kr. Dæmningen er tolket som mølledæmning i et mølleanlæg.

1982 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 522/82
Roskilde Museum

1983 Dendrokronologisk datering
Journal nr.: A6483
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1983 Kulstof 14 datering
Journal nr.: A6483
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1983 Analyser af materiale
Journal nr.: A6483
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2144/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3513
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3513
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mølledæmning og møllekanal. En ca. 200 m lang, VSV-ØNØ gående dæmning. ca. 20 m bred og ca. 2,5 m høj. Fra ØNØ-enden udgår en ca. 50 m lang, ca. 8 m bred og ca. 1,5 m høj dæmning mod NNØ. Denne del af dæmningen er over en strækning af ca. 12 m, i den sydlige ende, gennemskåret af møllekanalen. Dæmningen har opstemt vandet fra både Lejre Å og Kornerup Å. Møllekanalen er ca. 200 m lang, ca. 8 m bred og fra 0,5-1 m dyb. Kanalen løber mod V fra gennemskæringen af dæmningen. I vestenden drejer den mod N og forsvinder. Møllekanalen, der har ledt Lejre Å's vand tilbage til Lejre Å's naturlige løb, er nu tør. Møllekanalen er afbrudt ca. på midten af en grusvej, som også løber på kronen af den vestlige halvdel af dæmningen. Det samme gælder Københavns Vandforsynings indvindingsanlæg. Fredningen forhindre ikke en nødvendig vedligeholdelse af såvel vejen som vandindvindingsanlægget.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)