Sct. Nikolaj kirketomt
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190409-58

Fredningsnr.
360521

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 550 - 749 e.Kr.)

Enkeltfund, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kulturlag, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kalk, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ribe købstads bygrunde, umatr. areal (jernbaneterræn). Sct. Nikolaj kirketomt. De under nuværende jordoverflade eksisterende levn af Sct. Nikolaj kirketomt må ikke beskadiges eller ændres. På vedlagte skitse er udstrækningen af det fredede areal angivet.
Undersøgelsehistorie  (16)
1958 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 43M70
Den antikvariske Samling i Ribe
Iagttagelse af tilhugne granitblokke i 2 m's dybde, der kunne stamme fra en romansk stenkirke.

1970 Museal udgravning
Journal nr.: 43M70
Den antikvariske Samling i Ribe
Udgravninger øst for jernbanen med henblik på lokalisering af Sct. Nicolaj kirke og kloster, der ifølge skriftlige kilder skulle ligge i dette område. Der fandtes dog kun spor af den tilhørende kirkegård i form af 12 Ø-V-orienterede grave med dårligt bevaret skeletmateriale. Desuden afdækkedes en N-S-orienteret grav (grav 0) med liget af et 13-14-årigt barn, der om højre håndled bar en armring fra yngre germansk jernalder (725-800).

1972 Museal udgravning
Journal nr.: 43M70
Den antikvariske Samling i Ribe
Ved en udvidelse af udgravningsfeltet fandtes yderligere 39 middelaldergrave, som dog var forstyrret af senere jordarbejder. Der kunne således ikke påvises kontinuitet mellem jernaldergraven (grav 0) og den kristne kirkegård. Til gengæld blev der i gravfylden fundet bopladsmateriale fra yngre jernalder/vikingetid.

1973 Museal prøvegravning
Journal nr.: 6M73
Den antikvariske Samling i Ribe
Af en serie på 11 prøvehuller nord for Ribe Å med henblik på lokalisering af den ældste bebyggelse var felt 8 placeret i tilslutning til udgravningsfelterne fra 1970 og -72. Formålet var dels at søge afgrænsningen af Sct. Nikolaj kirkegård, dels at efterspore evt. aflejrninger fra yngre jernalder. Resultatet var negativt: der fandtes hverken spor af kirkegården eller bevarede kulturlag fra ældre perioder. Der undersøgtes et middelalderligt ovnanlæg, muligvis til kalkfremstilling.

1978 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1988 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: O.359/88
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1188/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1988 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 810
Den antikvariske Samling i Ribe

1988 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 810
Den antikvariske Samling i Ribe
Lige syd for den fredede tomt af Sct. Nicolaj kirke og kloster ønskes foretaget en udgravning forud for byggeri. Samme sted, hvor der ved prøvegravningen i 1973 fandtes middelalderlag og en ovn.

1998 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 1302
Den antikvariske Samling i Ribe
Opførelse af en relæhytte med tilhørende kloak m.m. umiddelbart syd for det fredede areal omkring Sct. Nicolaj kirke og kloster vil antagelig berøre dele af kirkegården eller under alle omstændighder en ældre bebyggelse.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2002 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1548
Den antikvariske Samling i Ribe
Stationsforstanderen oplyste, at der i forbindelse med et mindre reparationsarbejde i en krybekælder var fremkommet en knogle.

2002 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1548
Den antikvariske Samling i Ribe
Det blev ikke afklaret i hvilken dybde knoglen var fundet. Der er dog ingen tvivl om, at der må være tale om rester af begravelser i forbindelse med Sct. Nicolaj Kirke.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Ribe Excavations 1970-76. Volume 4
1990