Tinggård Plantage

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100706-38

Fredningsnr.
1109103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brønd, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Stensat brønd, ca. 2 m i diameter. Over vandspejlet ses 4 til 5 stenskifter sat af hovedstore sten. Højden af disse stenskifter udgør tilsammen ca. 1 m. Brøndens dybde under vandspejlet er ca. 1,85 m. I skov.
Undersøgelsehistorie

1987 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stensat brønd, ca. 2 m i diameter. Over vandspejlet ses 4 til 5 stenskifter sat af hovedstore sten. Højden af disse stenskifter udgør tilsammen ca. 1 m. Brøndens dybde under vandspejlet er ca. 1,85 m. I skov.

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt - set fra vest.
Foto, oversigt