Svejlund
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220303-81

Fredningsnr.
400711

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1786 - 1786 e.Kr.)

Fredningstekst
Granitstensbro over Surbækken ved Svejlundstok. broen er opført af delvis tilhugne granitsten og har to gennemløb, der er ca. 3,5 m lange. Hvert af gennemløbene er ca. 2 m brede, medens bredden af mid- terpillen og vangerne er ca. 1 m. Facadens samlede bredde er ca. 7 m. Ved den østlige ende af broen står ved hver side en granitsten med Christian VII's monogram. Vejbanen på broen er asfalteret. Broen er beliggende på matr.nr. 3, 11 og 52 af Svejlund samt matr.nr. 21, 56 og 61 af Klovtoft, alle Hellevad sogn. Fredningen omfatter brokonstruktionen i sin helhed samt de to granitsten, hvorimod den asfalterede vejbane ikke er omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, flyttes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie  (6)
1988 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1298/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 1298/88; HAM 2154. Sb. 22.03.03-81. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 23/6 1988 på N02. Granitbro, 1786. Svejlund. Sb. 22.03.03-81. Fundår: 1988. Besigtiget d. 31/5 1988 af S. Andersen, HAM. Bro over Surbæk bygget af granitplanker. Iflg indskrift opført 1786. Anmodning om tinglysning sendt til Skov-og Naturstyrelsen.

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2154
Haderslev Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Registreringsprojekt/vejspor
Kulturstyrelsen
"FPL85, Rødekro nr. 17: Kampestensbro over Surbæk i Svejlund. Fredet 4007-11"

Litteraturhenvisninger  (0)