Langdos
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
130901-73

Fredningsnr.
170952

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
1709-51 og 52. Tingl.: 13/4 1882. Købt Afmærkn.: MS. 1919, Kjær 2 parallelle langdysser, or. Ø-V og sammenbyggede. Lynggroe- de, i ager. Ingen randsten. Rester af kammer (2 sidesten) i nordliges (1709-52) østende. Længde 140 m, bredde 2 x 12 m. Ca. 2 m høje. 1709-52 er den nordligste. Fjeldsø, matr.nr. 6d: To langdysser i skel til matr.nr. 5d af Fjeldsø.
Undersøgelsehistorie  (12)
1883 Museal rekognoscering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den fredede Dobbelt-Lang-Høj, "Langdos" [sb.73A-73B]. [Også beskrivelse under Rinds-herred, Fjelsø s. nr. 31 ?]

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst i 1882. 552' lang, NØ-SV. To parallelt løbende sammenhørende Langhøje [sb.73A-73B]. ]deri[ To stensatte Gravkamre ere tidligere udgravede.

1892 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 parallele Langdysser [sb.73A-73B]. Or. Ø-V og sammenbyggede. Lynggroede i Ager. Ingen Randsten.....L. 140 m. Br. 2 x 12 m. ca. 2 m. høje.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 599E
Viborg Museum

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved besigtigelse af nærliggende lokalitet [sb. ???] blev VSM opmærksom på fejl i kortafsætningen af den dobbelte langhøj sb. 73 samt rundhøjen sb. 75. Det er rettet således at den tidligere sb. 73 nu er benævnt sb. 73A (nordligste) og 73B (sydligste) og sb. 75 er flyttet i overensstemmelse med ældre kort og beskrivelser.

1989 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
[NM har endnu ikke modtaget papirer fra SNS vedr. nyfredning, men efter aftale med T.D. bliver sb. 73A = 1709-52, sb 73B = 1709-51 og fredningen på sb. 75 ophæves].

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)