Lodbjerg Sogns Klit
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110108-7

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundamenter af Lodbjerg gamle Kirke (flyttet før 1555 iflg. Trap; Danske Atlas siger, at Kirken er flyttet fra et Sted, hvor dens Rudera endnu kendes (Bd. V; Aar 1769)). I Kjær ses lave Diger som hosstaaende Rids; mellem dem Kjær. Digerne ere lave og udflydende, 4-5 m. br., der spores en Del Sten i dem. [skitse i sognebeskrivelsen].

1961 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
At kirken på grund af sandflugten skal være flyttet to gange, som ældre kilder fortæller, er næppe rigtigt; i hvert fald kan den ikke værre flyttet efter reformationstiden. Ved klemmebrev af 1555 bestemtes det, at den daværende kirke skulle nedlægges og sognefolket søge til Ørum kirke, hvortil materialet skulle anvendes. Dette skete dog ikke, men sognet, der før synes at have været et pastorat for sig, blev anneks til Hvidbjerg-Ørum. Præstegården omtales endnu 1625.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VI, 2, Thisted Amt
1961