Tvillingshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110313-100

Fredningsnr.
120458

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Lille Diernæs, matr.nr. 1b Langhøj, indtil 2,75 m høj, 27 m lang i N-S, 10 m bred. Flade gravninger i sydsiden. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 42-43] Tvillingshøi, 2 langagtige Høie lagte paa naturlige Banker. 42 er 11 Fod høi; 43 er udgravet i Midten mod Øst. Tværmaal 45 Fod, Høide 9 Fod. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af Tvillinghøje, vanskelig forstaaelig; mulig: en Langhøj i N - S. paa en Banke, 27 M. l., 10 M. br., 1,2 M. h. Herpaa en Rundhøj, 1,5 x 12 M. Toppen indsænket ca. 1/2 M. "Langhøjen" afgravet i søndre Ende. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, Indtil 2,75 m høj, 27 m lang i N-S, 10 m bred. Flade Gravninger i Sydsiden. Græsklædt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, 2,8 x 27,0 x 12,0 m. Som tidl. beskr., men højden gælder kun den midterste del, som er ca. 5 m. lang i N/S. S herfor en flad, helt tilgroet hulning i overfladen. I N falder højden ligeledes til ca. 1 m. En let sænkning ses i toppen. Omridset er mod Ø meget udflydende og højfoden vanskelig at skelne. Et par m. Ø for højfoden en tydelig, gammel pløjegrænse. Langs denne en frisk kreaturskade. Op til den S-lige højfod en frisk kreaturskade, 10 m. lang med en ca. 20 cm. høj kant. Sparsom bevoksning på V-siden - potentielt skadeområde. Afslidt bevoksning på toppen. Højen var ikke hegnet ved bes. Køer på marken. Se særskilt ark vedr. skader på 1204:57-59. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en langhøj der ligger i græsningsareal.

Litteraturhenvisninger  (0)