Voldhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-104

Fredningsnr.
1303102

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldhøj. Voldstedet ligger vest for ejendommen, Borregårds have. Det består af en banke, som ved en senere gennemgravning er delt i to dele, af hvilke den større, nordlige er 11 fod høj, den sydlige 7 fod høj. Ca. 50 fod nord og nordøst for voldstedet findes en større og en mindre højning, som hæver sig lidt over den omgivende engbund.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Borgplads. Borggaard. En løftet Jordhøi, 94 Fod Tværmaal Ø til Vest, 15-16 Fod høi, har været omgivet af Volde og Grave, som kun utydelig kunne spores enkelte Steder. Alt er nu næsten jevnet undtagen selve Høien. Bevoksning: 1982: Græs

1906 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Borgkjær Voldsted. Se særlig Notits Bevoksning: 1982: Græs

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted. Banke, der ved en NV-SØ gående lavning deles i to dele, hvoraf den nordlige er 4 cm høj i NØ, den sydlige 2,8 m høj i NV. Længden er målt NØ-SV, bredden NV-SØ. På NØ-siden en ret omfattende kreaturbeskadigelse, der dækker det meste af siden og går næsten op til toppen. Over hele stykket er et temmelig tykt lag skrællet af siden. Mindre kreaturskade på den sydlige del. Skaden påtaltes overfor konen, der lovede hegning. Restaurering planlagt v. beskæftigelsesprojekt (ikke gennemført). Stedet genbesigtiget 17/12-82. Friske spor efter kraturskader. Påtalt over for ejeren, der sagde, at dyrene kun havde gået der ganske kort, og at voldstedet i øvrigt havde set sådan ud i mange år. Da skaderne ser ud til at gå langt tilbage, og en restaurering byder på visse praktiske problemer, anbefales, at arbejdet udføres af folk fra fortidsmindeforvaltningen, og at ejeren skal yde hjælp ved arbejdet. Ejeren blev indskærpet, at der ikke må komme dyr på voldstedet. . Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)