Hovhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-48

Fredningsnr.
130319

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Hovhøj", 4 x 24 m. Flad sænkning i siden mod vest. Ringe sænkning i siden mod nord. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hovhøi, 65 Fod i Tværmaal, 13 Fod høi; hedebevokset; i Nordsiden er Spor efter en Gravning, som ikke gaar dybt. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hovhøj". 4,0 x 24 M. I Siden mod V. en flad Sænkning, hvorfra Jord henligger ved Foden; ringe Sænkning i n. Side; ellers velbevaret. Søgt fredlyst 1901 og 14. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hovhøj", 4x24 m. Flad Sænkning i Siden mod V. Ringe Sænkning i Siden mod N. Græsklædt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beksrevet, men i siderne mindre, nye kreaturskader: I østsiden, 2 m bred med en 1/2 m høj kant. I sydsiden: 3-4 m bred. Desuden 2 små skader i nordsiden. I toppen små, gamle og tilgroede afslidninger. Ejeren har hegnet højen, men for langt oppe ad højsiden. Sønnen til ejeren, som også ejer 14-18, erkender, at hans fars får har forvoldt de nye skader på 1303.19, men siger, at de øvrige høje er som da han overtog dem. Det aftaltes, at rest.proj. istandsætter nr. 19. Ejeren lovede at flytte hegnet. Højen genbesigtigedes dec. 1982 af ALO. Ejeren var død, men konen driver gården videre. Det aftaltes med datteren, at de udbedrer skaden, da restaureringsprojektet ikke kunne gennemføres. Genbesigtiges sommer 1983. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn høj med smuk udsigt mod syd. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)