Østerbro

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080308-5

Fredningsnr.
34168

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Umatrikuleret vejareal, udfor matr.nr. 10-a og 9-a Østrup, Østrup. Østerbro, vejdæmning med to broer. Dæmningen med de to broer er ca. 15 m lang, 10 m bred og hæver sig indtil 1,5 m over omgivende terræn. På den østligste bro måler facaden 3,4 m i bredden og 1,5 m højt. Facaderne og siderne i løbet beståe af tilhuggede granitplanker sat i 3 skifter. Overliggerne er tilhuggede granitplanker. På den vestligste bro måler facaderne 1,85 m i bredden og 1 m i højden. De består af tilhuggede granitplanker. Løbet er 8,1 m langt, 0,72 m bredt og 0,6 m højt. Siderne og overliggerne består af kløvede kampesten. Den moderne vejbelægning er undtaget fredningen.
Undersøgelsehistorie

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Østerbro, vejdæmning med to broer. Dæmningen med de to broer er ca. 15 m lang, 10 m bred og hæver sig indtil 1,5 m over omgivende terræn. På den østligste bro måler facaden 3,4 m i bredden og 1,5 m højt. Facaderne og siderne i løbet består af tilhuggede granitplanker sat i 3 skifter. Overliggerne er tilhuggede granitplanker. På den vestligste bro måler facaderne 1,85 m i bredden og 1 m i højden. De består af tilhuggede granitplanker. Løbet er 8,1 m langt, 0,72 m bredt og 0,6 m højt. Siderne og overliggerne består af kløvede kampesten. Den moderne vejbelægning er undtaget fredningen.

1987 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Vestlig gennemløb, set fra nord
Vestlig gennemlø, set fra nord
Vejdæmning med to broer, set fra nord
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, oversigt