Priorgården
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080407-85

Fredningsnr.
361625

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Filer
Beretning
Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Hus (evt. med stald), Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Middelalderlig kælder fra Priorgården. Ruinerne af en middelalderlig kælder er beliggende under jordoverfladen. Fredningsgrænsen følger parcellens grænse.
Undersøgelsehistorie  (10)
1981 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8216
Odense Bys Museer
I slutningen af 1800-tallet blev den såkaldte Priorgård nedrevet. Inden nedrivningen blev den opmålt og undersøgt af arkitekt Aage H. Mathiessen. Disse opmålinger og undersøgelser blev brugt som grundlag for Ebbe Hædersals gennemgang fra 1981. Han antog bygningen for at have været to stokværk over kælder med blændingsdekorerede facader. Kælderen syntes oprindelig at have haft fladt loft, som senere erstattedes med indbyggede hvælv. De ældste dele af bygningen dateredes til begyndelse af 1500-tallet.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3340
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Middelalderlig kælder fra Priorgården. Ruinerne af en middelalderlig kælder er beliggende under jordoverfladen. Fredningsgrænsen følger parcellens grænse.

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2142/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3340
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2003 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 8216
Odense Bys Museer

2003 Museal prøvegravning
Journal nr.: 8216
Odense Bys Museer
I forbindelse med lednings-og rørarbejde foretoges undersøgelse ud for Vestergade nr.2 af sydfacaden af den senmiddelalderlige teglstensbygning Priorgården.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: O.921/03
KUAS, Fortidsminder

2003 Museal prøvegravning
Journal nr.: 8311
Odense Bys Museer
Ved udskiftning af belægning og lednings-og rørarbejde i den østlige del af Vestergade kunne der ikke konstateres urørte lag pånær den fredede sokkel til Priorgården.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)