Sollerup voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090428-5

Fredningsnr.
391514

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sollerup voldsted består af en banke, ca. 70 m i N-S, ca. 50 m i Ø-V og 1,5 m høj. Banken er i N, Ø og V omgivet af lavtliggende arealer og er i V afskåret fra det faste land med en ca. 10 m bred og 1,5 m dyb grav. Voldstedets form og udstrækning samt grænsen for fredningen ses af vedlagte tinglysningsrids.
Undersøgelsehistorie  (9)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Sømose, tæt ved Fleninge (Arreskov) Sø, ligger et Voldsted, firkantet, omtr. 130' paa hver Led, lavt, opfyldt af Brokker af gamle Mursten ("Munkesten"). Voldstedet er begrænset mod Vest af en vandfyldt, men nu meget smal Grav, hinsides hvilken er en smal Højning, mod Nord og Syd af Lavninge, der sikkert tidligere have været oversvømmede, og mod Øst af en smal Kyst, over hvilken fører en dobbelt Række af meget store Kampesten, øjensynlig en gammel Sti til Søen (en lignende er i nyere Tid - efter at Søen har trukket sig tilbage, bleven anlagt længere ude). - Paa og ved Voldstedet voxer Tjørn, Hyld og vilde Roser. (jf.J.K. og R.S).

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9860
Odense Bys Museer
Der kunne konstateres beskadigelser i form af en kunstig rævegrav og pløjeskader.

1985 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 9860
Odense Bys Museer

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3514
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 796/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3514
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sollerup voldsted består af en banke, ca. 70 m i N-S, ca. 50 m i Ø-V og 1,5 m høj. Banken er i N, Ø og V omgivet af lavtliggende arealer og er i V afskåret fra det faste land med en ca. 10 m bred og 1,5 m dyb grav. Voldstedet form og udstrækning samt grænsen for fredningen ses af vedlagte tinglysningsrids.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)