Bollehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100209-110

Fredningsnr.
081526

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl: 14/6 1900, gdr. Th. Chr. Andersen Diplom Afmærkn.: MS 1903, Skjoldborg. Høj, 5 x 30 m. Lidt nede på S-side en meterbred, lang grav- ning. Bevokset med bøgetræer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen af en Bakke tæt vest for foregaaende [sb. 111] ligger en stor, toppet Höi, bevoxet med Krat; i den söndre Side er gravet en Terradse.

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 5,0 x 30 M. Midt nede paa søndre Side en meterbred, flad, lang Gravning, der mod Ø. udvider sig til en større Gravning, hvorved Siden staar med en Brink, ca. 2 M. h. Foden afpløjet mod Ø., hvorved 1 Randsten er bleven synlig. Kratgroet. Mærkesten i ø. Side; fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 30 m. Midt nede paa søndre Side en meterbred, lang Gravning. Bevokset med Bøgetræer.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig, bøgetræsbevokset høj mindre skovparcel.

Litteraturhenvisninger  (0)