Endrupholm Hovedgård
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190515-60

Fredningsnr.
340441

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrave omkring Endrupholm Hovedgård samt pigstensbelagt vej til hoved- gården. Voldgravene vest, nord og øst for Endrupholm Hovedgård samt volden på yder- siden af den østlige voldgrav er fredet. Den vestlige og den nordlige vold- grav er adskilt af en moderne tilkørselsvej, mens den nordlige og den østlige voldgrav er sammenhængende. Den vestlige voldgrav er i alt ca. 225 m lang og i hovedforløbet mellem ca. 6 og 10 m bred. De sydligste ca. 20 m af voldgraven er udvidet til en bred- de af ca. 20 m. Den nordlige voldgrav er ca. 75 m lang og ca. 10 m bred. Den østlige voldgrav er ca. 10 m bred og ca. 120 m lang, heraf er den syd- ligste ca. 50 m tildækket. På østsiden af den synlige del af voldgraven er en ca. 4 m bred og ca. 1 m høj vold. Den pigstensbelagte vej der fører mod nordvest fra den bygningsfredede bro, som går over den vestlige voldgravs midte, er ca. 135 m lang og 4 m bred. Der er en række trædesten i hver side af vejen ca. 1/2 m inde på vejen, lige- som vejmidten er markeret ved trædesten på ca. 2/3 af vejen nærmest broen. På den nordlige side af vejen er et ca. 1 m bredt fortov afgrænset mod vejen af kantsten. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af voldgravene samt for- sætlig ændring af vandstanden ikke finde sted uden forudgående henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3343
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgrave omkring Ebdrupholm Hovedgård samt pigstensbelagt vej til Hovedgården. Voldgravene vest, nord og øst for Endrupholm Hovedgård samt volden på ydersiden af den østlige voldgrav er adskilt af en moderne tilkørselsvej, mens den nordlige og den østlige voldgrav er sammenhængende. Den vestlige voldgrav er ialt ca. 225 m lang og i hovedforløbet mellem ca. 6 og 10 m bred. De sydligste ca. 20 m af voldgraven er udvidet til en bredde af ca. 20 m. Den nordlige voldgrav er ca. 75 m lang og ca. 10 m bred. Den østlige voldgrav er ca. 10 m bred og ca. 120 m lang, heraf er de sydligste ca. 50 m tildækket. På østsiden af den synlige del af voldgraven er en ca. 4 m bred og ca. 1 m høj vold. Den pigstensbelagte vej, der fører mod nordvest fra den bygningsfredede bro, som går over den vestlige voldgravs midte, er ca. 135 m lang og 4 m bred. Der er en række trædesten i hver side af vejen ca. 1/2 m inde på vejen, ligesom vejmidten er markeret ved trædesten på ca. 2/3 af vejen nærmest broen. På den nordlige side af vejen er et ca. 1 m bredt fortov afgrænset mod vejen af kantsten. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning eller på nogen måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden ikke finde sted uden forudgående henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3343
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2141/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1992 Museal udgravning
Journal nr.: 1845
Esbjerg Museum
Reetablering af voldgraven under arkæologisk tilsyn. Der blev desuden gravet tre snit.

1992 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/92-43
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1992 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 6113-0168
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)