Dalhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100209-100

Fredningsnr.
081513

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 20 m. I toppen et 6 m br. hul, 1 m dybt, tilgroet. Siderne afgravede, Ø-foden afpløjet. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1855 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dalhøj", 2,8 x 20 M. I Toppen et 6 M. br. Hul, 1 M. d. Siderne afgravede. Heri siges fra forskellig Side ca. 1850 at være fundet et Sværd af Bronze.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m. I Toppen et 6 m. br. Hul, 1 m. dybt, tilgroet. Siderne afgravede, Østfoden afpløjet. Lyngklædt i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt og træbevokset høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)