Knudseje Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100209-102

Fredningsnr.
081515

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1907, Skovrider C.A. Mathiesen Langhøj, NØ-SV, 31 x 9 x 2 m.
Undersøgelsehistorie  (9)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Retning N til Ø-S. til V., ca. 31 M. l., 9 M. br., 2 M. h. Ca. 10 M. fra søndre Ende er en bred Gravning, 5 M. br., hvori 3 Sten, antageligt af et kisteformet Gravkammer, ca. 3 M. l. i Sø-Nv.; der staar 2 Sten i hinandens Forlængelse, en Endesten(?) mod Nv. i Vinkel til dem. Kamret har været anlagt paa Højbunden. Mod Ø. ses henimod Foden 7 Randsten, delvis udvæltede, mod V. 3. I unge Graner; Fredlyst.

1907 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj : NØ - SV, 31 x 9 x 2 m.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Træbevokset langdysse i skov.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Træbevokset langdysse i plantage.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)