Rødding
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200107-263

Fredningsnr.
360653

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste. Stenkisten har to gennemløb, der er skilt fra hinanden med en strøm- pille. Hvert gennemløb er ca. 3,75 m langt, 1 m højt og 1,25 m bredt. Strøm- pillen er 0,6 m bred. Gennemløbenes sider består af tilhuggede kampesten. Overliggerne er granitpæle, der måler 1,75 x 0,25 x 0,25 m. På overliggerne ved sluget ligger langs kanten en granitpæl, der måler 3,4 x 0,4 x 0,4 m. Ved afgangen ligger langs kanten to granitpæle i forlængelse af hinanden. Den vestlige måler 3,0 x 0,4 x 0,4 m. Den østlige måler 0,6 x 0,4 x 0,4 m. Overliggerne herimellem er dækket af græs. Gennem stenkisten løber Rassel- bækken.
Undersøgelsehistorie  (7)
1988 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 794/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 794/88; SNS F. 53-1033. Gl. Sb. 20.01.04-22. Tinglysningsdokumet (kopi) samt 2 stk. kort med fundsted afsat, modtaget d. 28/3 1988 på N02. Stenkiste. Gl. Sb. 20.01.04-22. [Ændret til Sb. 20.01.07-263.]

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 794/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 794/88; SNS F. 53-1033. Sb. 20.01.07-263. Brev af d. 1673 1988 ml. SNS, og RAS. Vedr. tinglysning af en stenkiste på matr.nr. 829, Rødding Ejerlav, Rødding Rødding Kommune, Sønderjyllands Amt.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-1035
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-1035
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste. Stenkisten har to gennemløb, der er skilt fra hinanden med en strømpille. Hvert gennemløb er ca. 3,75 m langt, 1 m højt og 1,25 m bredt. Strømpillen er 0,6 m bred. Gennemløbenes sider består af tilhuggede kampesten. Overliggerne er granitpæle, der måler 1,75 x 0,25 x 0,25 m. På overliggerne ved slugget ligger langs kanten en granitpæl, der måler 3,4 x 0,4 x 0,4 m. Ved afgangen ligger langs kanten to granitpæle i forlængelse af hinanden. Den vestlige måler 3,0 x 0,4 x 0,4 m. Den østlige måler 0,6 x 0,4 x 0,4 m. Overliggerne herimellem er dækket af græs. Gennem stenkisten løber Rasselbækken.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)