Kannikegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-28

Fredningsnr.
51344

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 17 m. Tilgroede sænkninger i top og langs randen. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lav og lille Jordhøi, dog utvivlsomt en Gravhøi - lidt beskadiget i Kanten. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 17 m. Tilgroede Sænkninger i Top og langs Randen. Kratbevokset i Ager. [Jvf.38/49]

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj i ager, 2x15 m. Virker højere set fra V. Højens yderste V del er afskåret i brud, mange sten synlige. Højens N og S side er også let afskåret og nedslidt af kreaturer. S for højmidten er der spor af en større gammel nedgravning. 6 m ØV x 4 m NS x 0,4 m dyb. Enkelte sten synlige i nedgravning. Højen anlagt på naturlig højning. Afpløjet sokkel omkring højen, 20 m NNV/SSØ. 22 m ØNØ/VSV. V del smallere. Større frizone i V. Marksten omkring hele højfoden. Enkel stendynge i V. Tæt bevokset med kirsebærtræer, enkelte eg, hyld, tjørn. I V enkelte pærer og æbletræer. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)