Burkal Kirke
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
210401-41

Fredningsnr.
42076

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesten ved Burkal kirke. Mindesmærket fremtræder som en varde, rejst af marksten. På vardens vestside (mod vejen) er indsat to større sten med plane forsider. Varden er ca. 3,50 m bred, ca. 1,70 m høj og ca. 1,50 m dyb. På den øverste plane sten er følgende indskrift: DANEMARKS // SIETTE FREDERIK // KOM DENNE VEI DA HAN // VENDTE TILBAGE TIL LUISSELUND // FRA SINE VESTLIGE STRAND // BREDDE SOM HAVDE LIIDT VED // OVERSVØMMELSEN D 3/4 FEB 1825 På den nederste sten står følgende: DETTE // OPREISES EFTERSLÆGTENS // TIL MINDESMÆRKE FOR DEN // BEDSTE FYRSTE AF SLUX HERRED // D 6. JULY // 1826. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednings- nævnets og fredningsstyrelsens samtykke. Mindesmærket vedligeholdes af Sønderjyllands amts vej- og vandløbsvæsen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1989
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Mindesten ved Burkal Kirke. Mindesmærket fremtræder som en varde, rejst af marksten. På vardens vestside (mod vejen) er indsat to større sten med plane forsider. Varden er ca. 3,50 m bred, ca. 1,70 m høj og ca. 1,5 m dyb. På den øverste plane sten er følgende indskrift: DANEMARKS // SIETTE FREDERIK // KOM DENNE VEI DA HAN // VENDTE TILBAGE TIL LUISSELUND // FRA SINE VEST- LIGE STRAND // BREDDER SOM HAVDE LIIDT VED // OVER- SVØMMELSEN D 3/4 FEB 1825 På den nederste sten står følgende: DETTE // OPREISES EFTERSLÆGTEN // TIL MINDESMÆRKE FOR DEN // BEDSTE FYRSTE AF SLUX HERRED // D 6 JULY // 1826 Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke. Mindesmærket vedligeholdes af Sønderjyllands amts vej- og vandløbsvæsen.

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1989
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 811/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2131
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)