Kobro
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
210402-40

Fredningsnr.
42077

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kobro. Hvælvet granitstensbro, opført af groft tilhugne kampesten. Gennemløbet er ca. 3,50 m langt, og hvælvets spændvidde er ca. 5 m. Fra fronten går der fra hvert hjørne en fløjmur, sat af utilhugne kampesten, i en længde af ca. 2 - 3 m. Åløbet er delvis stenlagt. Langs vejbanen, der er brolagt i en længde af ca. 7 m direkte over brohvælvets slutsten står på hver side 4 vejafmærknings- sten af granit, ca. 60 - 90 cm høje. Langs nordsiden forbinder en jernstang (som et rækværk) de 4 granitsten. Brokonstruktionens samlede bredde er ca. 10 m. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen samt den brolagte vejbane. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke henlægges jord, sten eller andet affald i åløbet under broen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1990
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Kobro Hvælvet granitstensbro, opført af groft tilhugne kampesten. Gennemløbet er ca. 3,50 m langt, og hvælvets spændvidde er ca. 5 m. Fra fronten går der fra hvert hjørne en fløjmur, sat af utihugne kampesten, i en længde af ca. 2-3 m. Åløbet er delvis stenlagt. Langs vejbanen, der er brolagt i en længde af ca. 7 m direkte over brohvælvets slutsten står på hver side 4 vejafmærkningssten af granit, ca. 60-90 cm høje. Langs nordsiden forbinder en jernstang (som et rækværk) de 4 granitsten. Brokonstruktionens samlede bredde er ca. 10 m. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen samt den brolagte vejbane. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Almindelige vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke henlægges jord, sten eller andet affald i åløbet under broen.

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1990
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 812/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2130
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Registreringsprojekt/vejspor
Kulturstyrelsen
"FPL85, Tinglev nr. 11: "Kobro" over Søderup å (1820)."

Litteraturhenvisninger  (0)