Solderup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210403-21

Fredningsnr.
42064

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Bro over Hvirlå. Hvælvet granitstensbuebro opført af tilhugne kvadresten. Gennemløbet er ca. 3,25 m langt (i nyere tid er sket en udvidelse i øst). Buens spændvidde er ca. 3,25 m, og afstanden fra åløbets bund til underkanten af stikstenen er ca. 2 m. I vest er der svagt skrånende fløjmure, således at bredden af den samlede brokonstruktion er ca. 8 m. Vejbanen er asfalteret, og ved det syd- vestlige hjørne er en lille granitsten. broen er forsynet med et rækværk, bestående af et enkelt jernrør, som er sølvmalet. Fredningen omfatter den gamle brokonstruktion, men ikke den nyere udvidelse i øst eller vejbelægningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke henlægges jord, sten eller affald i åløbet under broen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1993
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1993
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Bro over Hvirlå. Hvælvet granitstensbuebro opført af tilhugne kvadresten. Gennemløbet er ca. 3,25 m langt (i nyere tid er sket en udvidelse i øst). Buens spændvidde er ca. 3,25 m, og afstanden fra åløbets bund til underkanten af stikstenen er ca. 2 m. I vest er der svagt skrånende fløjmure, således at bredden af den samlede brokonstruktion er ca. 8 m. Vejbanen er asfalteret, og ved det sydvestlige hjørne er en lille granitsten. Broen er forsynet med et rækværk, bestående af et enkelt jernrør, som er sølvmalet. Fredningen omfatter den gamle brokonstruktion, men ikke den nyere udvidelse i øst eller vejbelægningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke henlægges jord, sten eller affald i åløbet under broen.

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 814/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2128
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)