Damsig
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100209-105

Fredningsnr.
081514

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: 24n (24u?). Høj, 4,5 x 30 m. Lille, ny gravning i toppens S-side. N-siden afgravet med skrænt. Mindre tilgroede afgravninger i siderne. Lyng og buskads i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 4,6 x 30 M. Sv. for Toppen et mindre Hul, et lignende i Siden mod Sø; ny, mindre Indgravning i Foden mod N. Mod Ø. ses 2 Randsten.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 1/2 x 30 m. Lille ny Gravning i Toppens Sydside. Nordsiden afgravet med Skrænt. Mindre tilgroede Afgravninger i Siderne. Lyng og Buskads, i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i ager, der ligger tæt ved flere andre høje.

Litteraturhenvisninger  (0)